'Gezicht op Delft' (1660-1661) Johannes Vermeer, Stichting Dampromotie is opgericht in Delft


Reglement puntentelling

De puntentelling wijkt af van het Spel- en wedstrijdreglement van de FMJD (Werelddambond). Voor het overige zal worden gespeeld volgens dit FMJD-reglement.

Artikel 1. Mogelijke uitslagen

Een speler kan de partij winnen met:
12-0
  9-1
  8-2
  7-3
  6-4

Artikel 2. Het overeenkomen van de uitslag

De spelers kunnen elk van de mogelijke uitslagen zoals genoemd in artikel 1 overeenkomen. Het moet de arbiter duidelijk zijn dat beide spelers met de uitslag instemmen.

Artikel 3. De knockout

Een speler heeft de partij met de maximale score 12-0 (knockout) gewonnen wanneer de tegenstander, aan zet, geen reglementaire zet meer kan doen.

Artikel 4. De puntenoverwinning

Een puntenoverwinning wordt vastgesteld als de slotstelling is bereikt:
9-1  bij vier of meer schijven voordeel
8-2  bij drie schijven voordeel
7-3  bij twee schijven voordeel
6-4 bij een schijf voordeel

Artikel 5. De waarde van de dam

Bij het tellen van het materiaal, zoals bedoeld in artikel 4, telt de dam voor twee schijven.

Artikel 6. De slotstelling

De slotstelling, zoals bedoeld in artikel 4, wordt bereikt wanneer:
a.   de spelers dit overeenkomen
b.   er wederzijds 25 zetten zijn gedaan zonder dat er een schijf is verplaatst of een stuk is geslagen
c.   er voor de derde keer dezelfde stand, met dezelfde speler aan zet, op het bord is ontstaan.
d.   het is niet mogelijk de slotstelling overeen te komen, wanneer er geen dam op het bord staat

Artikel 7. De tiebreak, controle hoofdlijn

Indien beide spelers in de slotstelling evenveel materiaal op het bord hebben, heeft de speler die een of meerdere dammen op de hoofdlijn - de diagonaal 5-46 -  heeft staan, gewonnen met 6-4.

Artikel 8. De super tiebreak, wie kwam het eerst op dam

Indien beide spelers in de slotstelling evenveel materiaal op het bord hebben en:
a.   beiden één of meer dammen op de hoofdlijn hebben staan of
b.   beiden geen dam op de hoofdlijn hebben staan, heeft de speler die het eerst op dam was gekomen de partij met 6-4 gewonnen.