'Gezicht op Delft' (1660-1661) Johannes Vermeer, Stichting Dampromotie is opgericht in Delft

 

Remiseprobleem eeuwenoud

 

Omslag ‘Traité du jeu de dames'
1770 
Auteur Pierre Manoury

Oudst bekende damboek over het spel op de 100 velden oftewel het internationale spel.

Het damspel kent wereldwijd vele varianten, veelal op een bord met 64 velden.


Dat de discussie over het remiseprobleem eeuwenoud is, blijkt uit het oudst bekende damboek over het internationale spel: ‘Traité du jeu de dames’, uit 1770 van Pierre Manoury. Manoury wijdt er een hoofdstuk aan:

Over de remise

Hierin zegt hij o.a. het volgende:

‘De remise is zonder twijfel een imperfectie in dit spel en het lijkt zeer onjuist dat de speler met drie dammen niet kan winnen van de speler met één dam. Zoals de ervaring uitwijst eindigen bijna alle partijen tussen spelers van gelijke sterkte in remise’.

Dit is dus 250 jaar geleden. Het is goed te bedenken dat het remiseprobleem sindsdien alleen maar groter is geworden. De theoretische kennis van het spel is sterk toegenomen. Nieuwtjes zijn dankzij de moderne communicatiemiddelen in no time bij iedereen bekend. De moderne topdammer heeft bovendien razendsnel analyserende computerprogramma’s tot zijn beschikking.

Gemiddeld eindigt 90% van de partijen op topniveau in remise.

Als criterium voor topniveau hanteren wij een plek bij de mondiale toptien. Als men het iets ruimer neemt, bijvoorbeeld de top twintig, dan zal het remisepercentage niet veel lager zijn. Iets in de buurt van de 85% schatten wij. In de laatste WK-match (2018) tussen Boomstra en Schwarzman eindigden elf van de twaalf reguliere partijen in remise. Dit is volkomen ‘normaal’ in een match op WK-niveau.

Diagram 4

Drie dammen tegen één:
Remise.

Dit bedoelde Manoury met ‘lijkt zeer onjuist’.

Wij zijn het eens met Manoury.