'Gezicht op Delft' (1660-1661) Johannes Vermeer, Stichting Dampromotie is opgericht in Delft


Aanpakken remiseprobleem


Voorspelbare sport is oninteressant. Topdammen is in hoge mate voorspelbaar, het wordt bijna altijd remise. Het imago van een sport wordt in hoge mate bepaald door de top in die sport.

Het is dus zaak om het remiseprobleem aan te pakken. Dat doen wij door in het Toptoernooi in december 2019 een telling zonder remise te hanteren. We verwijzen voor meer informatie naar Scoresysteem