'Gezicht op Delft' (1660-1661) Johannes Vermeer, Stichting Dampromotie is opgericht in Delft


Dammen voor nieuwelingen


Veel damclubs kampen met het euvel, dat zich vrijwel nooit een nieuw lid 
meldt. De oorzaken hiervan zijn velerlei en zijn in bovenstaande artikelen eigenlijk al langs gekomen. Het imago van het dammen is niet zo goed, eigenlijk kunnen we zeggen dat dit imago de laatste decennia aan glans heeft verloren. De vele remises in het topdammen hebben niet meegeholpen. De traditionele invulling van de clubavond, het spelen van één avondvullende partij, helpt evenmin mee. Als je als belangstellende nieuweling naar een damclub gaat, dan wil je toch gezellig wat partijtjes spelen tegen deze en gene. Ondertussen wat kletsen en aanwijzingen krijgen. De traditionele clubavond scoort niet hoog op gezelligheid en sociaal karakter. Dan hebben we de onzichtbaarheid van het dammen. Er wordt gespeeld in zaaltjes. Meer dammen in café’s, sportkantines, in het park of op het plein bij mooi weer zou de zichtbaarheid aanzienlijk vergroten.
De lange partij is ook niet uitnodigend voor nieuwelingen om bijvoorbeeld aaneen zomertoernooi mee te doen. Vandaar ons pleidooi voor meer variatie in toernooien. Nu zie je steeds dezelfde gezichten. In deze situatie vergt het interesseren van nieuwelingen voor het dammen een intensieve, persoonlijke benadering. Lukt het om een toernooi voor nieuwelingen van de grond te krijgen dan is het zaak om, net als bij de jeugd, om ‘vriendelijke’ toernooitijden te hanteren en de nieuwelingen vooral tegen elkaar te laten spelen. Bijvoorbeeld van 15.00-17.00 op de zaterdagmiddag. En aansluitend met elkaar gezellig een borrel te drinken.