'Gezicht op Delft' (1660-1661) Johannes Vermeer, Stichting Dampromotie is opgericht in Delft


Het vrouwvriendelijker maken van de damsport 

Uitsnede van ‘Damespiel’ Ca. 1908, Max Silbert

Vrouwen dammen graag. Maar dammen bij een club schrikt veel vrouwen af. En gebleken is dat vrouwen die wel op een club gaan na verloop van tijd vaak afhaken. Zeker als er kinderen komen. Men kan zich afvragen of de lange damdagen en avonden wel vrouwvriendelijk zijn. Zie ook Dammen in de kunst. Misschien moeten we de vraag verbreden. Is de damsport nog mensvriendelijk?
 

Vrouw met dambord 2015, Henk de Witt


Veel toernooien kennen dagen waar men acht tot tien uur achter het bord zit. Een kolfje naar de hand van ‘damverslaafden.’ Hun aantal neemt echter af. De belangstelling voor clubavonden waarop men tot 23.00 of 23.30 één lange partij speelt, is tanende. Wij denken dat meer diversiteit in toernooien goed zou zijn. Laten we het oer-Hollandse begrip gezelligheid niet vergeten. In augustus 2018 organiseerden we een buurttoernooi, onder hen zes vrouwen. Van 14.00-16.00 uur. Voor een verslag verwijzen we naar een artikel in dammagazine Hoofdlijn 

 

Buurttoernooi augustus. 2018. Mannen en vrouwen.
Fotoburo Fred Nijs

Het interesseren van nieuwe mensen in de damsport, in het bijzonder vrouwen, vereist vriendelijker toernooitijden. Het vereist ook extra energie. De dambond kan hierin investeren, o.a. via het Promotiefonds. Met onze opvattingen verkeren we in goed gezelschap. Dit zei elfvoudig Nederlands vrouwenkampioen Karen van Lith in De Telegraaf:

‘Dammen is een mannenwereld. Het heeft me jaren gekost om die weg naar de mannen open te krijgen. Het is de laatste jaren allemaal wel wat verbeterd, maar er zou een soort integratiebeleid moeten komen, de damdrempel moet voor vrouwen verlaagd worden.’

NB. Karen zei dit in de jaren negentig van de vorige eeuw. Helaas is het aantal vrouwelijke dammers de laatste tien jaar behoorlijk afgenomen. Ook Karen zelf damt nauwelijks nog.